بستن

  تعلق نرخ تسعیر ارز به پیمانکار

   

  وفق مقررات شرایط عمومی پیمان؛(نشریه ۴۳۱۱ ) ممکن است در بعضی از قراردادها و برای بعضی از هزینه های اجرایی موضوع پیمان، پیمانکار احتیاج به ارز داشته باشد که این موارد و میزان آن در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی می شود:

  • تهیه مصالح و تجهیزاتی که طبق اسناد و مدارک پیمان باید از خارج از کشور تهیه شود و در عملیات پیمان مصرف شده و در کار باقی بماند.
  • استخدام کارشناسان و متخصصان خارجی که پرداخت حداکثر ۵۰ درصد از دستمزد متخصصان خارجی می تواند از طریق ارز پیش بینی شده باشد.
  • چنانچه امکان تهیه ماشین آلات و یا ابزارآلات مورد نیاز جهت اجرای کار در داخل کشور فراهم نباشد در این گونه موارد نیز کارفرما تسهیلات ارزی مورد نیاز را طبق اسناد و مدارک پیمان پرداخت می نماید.

  چنانچه برای تامین موارد فوق، نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند در صورت افزایش نرخ ارز تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود.

  پرداخت نرخ تسعیر نافی تعلق تعدیل به پیمان نمی باشد.

  پی نوشت:

  تسعیر: فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات مبتنی بر ارز بر حسب واحد پول گزارشگری بیان شود.

  واحد_پول_گزارشگری: عبارت است از واحد پول مورد استفاده در ارائه صورت های مالی

  نرخ_تسعیر: عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر.

  2 thoughts on “تعلق نرخ تسعیر ارز به پیمانکار

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *