دپارتمان حقوقی

دپارتمان حقوقی

در جوامع کمتر توسعه یافته، ریسک های متعددی امنیت کسب و کارها را تهدید می کند و یکی از اولویت های اساسی مدیران در تدوین استراتژی برای مجموعه های زیر نظر خود، کنترل و کاهش ریسک سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی است.

بخشی از مخاطراتی که خاطر مدیران را در جامعه ما نگران می کند، غیرقابل پیش بینی است. اما بخشی از این آسیب ها قابل شناسایی، پیش بینی و حتی پیشگیری هستند، به شرط آنکه مدیران به ابزارهای پیش بینی و پیشگیری مجهز باشند. مشاوره حقوقی مدیران در جهت آگاهی از قوانین، یکی از ابزارهای کاهش ریسک و پیشگیری از مخاطرات است.

از جمله مشکلاتی که کارآفرینان و صاحبان مشاغل با آن مواجه هستند حجم عظیم قوانین و مقررات مرتبط با محیط های کسب و کار و تغییرات گسترده و سریع این مقررات است. قوانین بیمه، مالیات، کار، بودجه و سایر قوانین موضوعه کشور، یک دغدغه و چالش جدی فراروی مدیران بنگاه های اقتصادی قرار می دهد و غفلت از این قوانین در عقد قراردادها (خرید، فروش، استخدام و …) و دیگر تکالیف قانونی بهره وری مدیران را کاهش و عملکرد واحدها را دچار خسران می کند. وقتی مدیران دغدغه کمتری دارند بیشتر برای توسعه مجموعه های خود تلاش خواهند کرد.

در این راستا، مؤسسه مکنا با بهره گیری از دانش و تجربه پرسنل مجرب خود خدمات ذیل را ارائه می نماید:

  • ارائه مشاوره در عقد کلیه قراردادها (از مرحله تهیه پیش نویس تا انعقاد و مبادله)
  • مشاوره های حقوقی و کیفری در دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی یا اداری
  • قبول نمایندگی در دعاوی هیاتهای حل اختلاف کار، بیمه و مالیات
  • قبول داوری
دپارتمان حقوقی موسسه مکنا
دپارتمان حقوقی موسسه مکنا