دپارتمان مالی

موسسه مکنا با استفاده از تجربیات گسترده کارشناسان و متخصصان، کلیه خدمات مالی، حسابداری، مالیاتی و بیمه ای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را مطابق با معیارهای استاندارد به شرح زیر ارائه می نماید:

خدمات مالی:

 • حسابداری مالی و مالیات
 • طراحی و راه اندازی سیستم حسابداری
 •  آموزش و تأمین کادر حسابداری شرکت ها
 • تهیه و تنظیم گزارشات مالی میان دوره ای و صورت های مالی اساسی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی
 • تحریر دفاتر قانونی
 • مشاوره مالی و مالیاتی

مدیریت مالی:

 • ارزیابی پروژه ها و طرحهای توسعه ای
 • ارزش گذاری سهام شرکت ها
 • ارزش گذاری دارائیهای نامشهود و برند تجاری
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • مشاوره سرمایه گذاری در بازار سرمایه

حسابداری مدیریت و بهای تمام شده:

 • استقرار و پیاده سازی سیستم بهای تمام شده کالا و خدمات
 • تدوین بودجه جامع
 • ارزیابی عملکرد، تعیین انحرافات عملکرد در  مقایسه با معیارهای تعیین شده
 • تجزیه و تحلیل بها، حجم و سود (CVP)

حسابرسی:

 • انجام حسابرسی داخلی
 • استقرار و ارزیابی کنترل های داخلی
 • تدوین دستورالعمل و فرآیندهای لازم برای رعایت قوانین و مقررات
دپارتمان مالی مکنا
خدمات مالی مکنا