دپارتمان پایه بندی

رتبه بندی شرکت ها معمولا یکی از فرآیند های بسیار پیچیده و مهم، بخصوص برای شرکت های بزرگ می باشد. پایه بندی، فرآیند ارزشیابی، تعیین صلاحیت و توان تخصصی پیمانکاران است که بر اساس استانداردهای تعریف شده در چارچوب آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری صورت می گیرد و بعد از احراز شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری برای شرکت های مهندسی صادر می گردد.

خدمات حوزه پایه بندی موسسه مکنا به شرح ذیل می باشد:

  • تامین نیروی انسانی(مهندسی) جهت اخذ پایه بندی و نظارت بر فرآیندهای مذکور
  • ارائه مشاوره تخصصی پایه بندی
  • ثبت نام، کارشناسی و پیگیری کلیه امور مربوط به اخذ پایه بندی
دپارتمان پایه بندی
دپارتمان پایه بندی