موسسه مکنا به عنوان پل ارتباطی میان کارآفرینان و کارجویان، این امکان را فراهم آورده است تا با انعکاس درخواست های کارفرمایان و متقاضیان مشاغل، در سایت و کانال خود، پاسخگوی تامین نیروی انسانی کارآمد و خلاق باشد.

حلقه های همکاریمکنا