قوانین و مقررات

۲۳بهمن ۱۳۹۷

نگارش: یوسف احمدی چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در مبادلات مالی و قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایگاه ویژه ای دارد. اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند. همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون […]

۰۴مهر ۱۳۹۷

نگارش: مهندس یوسف احمدی قانون مدنی مقرر می دارد که متعهدله(۱) را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. هم چنین مقرر است که متعهد(۲) نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع […]

۲۴شهریور ۱۳۹۷

ماده ۲۲۷ قانون مدنی مقرر میدارد: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود، که نتواند ثابت نماید که عدم انجام (تعهد) به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود. این ماده مبین آن است که متعهد دارای مسئولیت قراردادی بوده و باید خسارات عدم ایفای تعهد یا […]

۱۵مرداد ۱۳۹۷

 هر ساله، مرداد ماه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضریب متوسط افزایش وزنی را اعلام می نماید، که این ضریب از  اول شهریور ماه هر سال در محاسبه حداقل امتیاز اظهارنامه مالیاتی و قردادها اعمال می گردد. امسال نیز به روال سال های گذشته این ضریب از اول شهریور ماه، شامل تمامی شرکت های […]

۲۵تیر ۱۳۹۷

مدیران شرکتها و موسسات در قبال اعمال و اقدامات خود دارای مسولیت مدنی هستند. مسئولیت مدنی به ملزم بودن شخص جهت جبران خسارت وارده به اشخاص دیگر را گویند. به عبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد و مقررات است که بر عهده ی واردکننده زیان قرار می گیرد. در شرکتها ممکن […]