مهندس یوسف احمدی دانش آموخته حقوق مدیرعامل موسسه مکنا تحولات اجتماعی حال حاضر به گونه ای سمت و سو گرفته است که نمی­توان از کنار ادامه مطلب