مدیرعامل موسسه مکنا خبر داد: برگزاری دومین رویداد چهارفصل کار و کسب در تبریز/ قوانین مفید را از ویترین تشریفاتی دستگاه‌های اجرایی پایین می کشیم ادامه مطلب