کانون ارزیابی و توسعه

خانم نجفی

ناهیده نجفی

دکتری مدیریت منابع انسانی

مدیر منابع انسانی موسسه مکنا

دکتر عبدالله عظمت

عبدلله عظمت

کارشناسی ارشد مدیریت عالی اجرایی

مشاور منابع انسانی و تعالی سازمانی

اقای حمید شیخی

حمید شیخی

دکتری کارآفرینی

تحلیلگر و مشاور کسب وکار

اقای عباس ضیایی کیا

عباس ضیایی کیا

دکترای تخصصی کارآفرینی، گرایش کسب وکار (PH.D)

مشاور مدیریت

خانم تقی پور

صغری تقی پور

دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی

مدرس دانشگاه و مشاور مدیریت کسب و کار و بازاریاب ی

ارزیاب حرفه ای شایستگی های مدیرا ن

خانم منتظری

انسیه منتظری

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

روانشناس و ارزیاب تخصصی کانون های ارزیابی مدیران

خانم هاشمی

الهام هاشمي

دانشجوي دكتراي روانشناسي سلامت

روانشناس و ارزياب تخصصي كانون هاي ارزيابي مديران

خانم متولیان

ملیحه متولیان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

روانشناس و ارزیاب تخصصی کانون های ارزیابی مدیران دولتی