هر آنچه از مکنا می خواهیدقوانین و مقررات

اخبار و رویداد ها

مکنا در یک نگاه


  1. ثبت و تغییرات شرکتها و موسسات در کمترین زمان
  2. ثبت برند و علائم تجاری
  3. مشاوره و انجام امور پایه بندی شرکتهای پیمانکاری و مشاور
  4. قبول دعاوی هیاتهای حل اختلافِ کار، تامین اجتماعی و مالیات
  5. مشاوره حقوقی در امور پیمان و قراردادها
  1. مشاوره مالی و مالیاتی
  2. ارزیابی سهام و برندینگ شرکتها و موسسات
  3. تحریر دفاتر قانونی و تنظیم اظهارنامه و …
  4. تامین نیروی متخصص برای واحدهای صنفی
  5. مشاوره های مدیریتی